Topp
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

  

Orklahallens muligheter i formannskapet

Styreleder Odd Petter Thoresen var denne uka invitert til Orkdal formannskap for å orientere om Orklahallens muligheter og utfordringer. Politikerne avgjør kommunens innsats nå før jul.

Det var et lydhørt publikum som fikk en grundig gjennomgang av drift, utfordringer og strategi for Orklahallen - regionens storstue, som den ofte blir kalt.

Det er kjent at hallen har økonomiske utfordringer. Etter en grundig gjennomgang av drifta har styret gjennomført en del tiltak for å redusere utgifter på kort sikt.

Den store utfordringa for hallen er å finne finansielle løsninger for planene som er lagt for årene som kommer.

Orklahallen er en av de største hallene i Midt-Norge med tre baner, lokaler for kurs- og konferanser og utleie til mange ulike ungdomsaktiviteter.

For å greie å gjennomføre planene har arbeidet nå startet for å få politisk aksept i og med at Orkdal kommune er eier av Gammelhallen og medeier i Orklahallen BA sammen med lag og foreninger i kommunen.


Tilbake
  
Annonse

Annonse

Annonse