Topp
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

  

Fritidsklubben er i gang i andre etasje!

Syntn'n juniorklubb er en av de faste leietakerne i Orklahallen. Klubben er et tilbud for aldersgruppen 9-12 år - 5. - 7. klassetrinn. Torsdager er klubbkvelder og nå er livet i gang i andre etasje!!!

Klubben er et fritidstilbud og et sted å være for barn og unge. Juniorklubben er en del av Fritidsklubben Synt'n. I tillgg til juniorklubben, holder ungdomsklubben åpent onsdager og fredager for dem mellom 13 og 20 (ungdom fra 8.trinn i ungdomsskolen til siste året på videregående), mens altså juniorklubben for de yngste har åpent hver torsdag fra kl. 18.00-21.00.

Juniorklubben er foreldrestyrt, og leder i klubbstyret dette året er Marit Mjøen. Hun jobber nå med å sette sammen et voksnstyre. Ungdomsstyret er valgt av 7. trinnet ved Orkanger barneskole.

Klubben er for alle barn og unge i kommunen - uansett hvilken skole de går på.

- I alle år har vi hatt medlemmer både fra Gjølme, Evjen og Grøtte, men litt mer sporadisk fra Svorkmo, men som sagt er alle i kommunen velkommen til Juniorklubben! sier Mjøen.

Juniorklubben har et tett samarbeid med Orklahallen, selvfølgelig, og klubben synes lokalene er helt topp! Her har klubbmedlemmene tilbud om diskotek, kiosksalg, Internett-kafe, spill - og sosialt samvær med venner og kamerater.

Klubbmedlemskap er helt gratis, mot at foreldrene stiller opp som vakter 2-3 ganger i løpet av et skoleår.

Lurer dere på noe, ta kontakt med styreleder marit@orklaposten.no eller torstein.gronningen@orkdal.kommune.no - Torstein Grønningen, som er ungdomsleder i Orkdal kommune.


Tilbake
  
Annonse

Annonse

Annonse