Topp
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

  

3.500 bruker Orklahallen hver uke

Orklahallen befester sin stilling som storstua i Orkdal. Gjennom ei normaluke er det bortimot 3.500 mennesker som benytter seg av ett eller annet tilbud i hallen på Orkanger.

Hallbestyrer Odd Gunnar Karlsen sier at på ei normaluke med treninger og kamper i ulike idrettsgrener, vil ca 1000 utøvere, trenere og lagledere være innom hallen på kveldstid. På dagtid dreier det seg om ca 150 og da først og fremst skoleelever.

I tillegg kommer bedrifter og virksomheter som benytter lokaler i hallen til møtevirksomhet.

I helger med normal oppsett av kamper, vil det i snitt være 800 utøvere innom hallen lørdag og søndag.

Utleie av garderober i forbindelse med bruk av Kunstgressbanen omfatter ca 4-500 i løpet av ei uke.

Utover dette kommer utleie til messer, utstillinger og turneringer som ikke er faste arrangement, men som trekker både publikummere og idrettsutøvere.

I tillegg til idrett og møtevirksomhet, leier Orklahallen ut lokaler til fritidsklubb for psykisk utviklingshemmede, ungdomsklubben Synt'n og Orkanger Fritidsklubb. dette er tilbud til barn og unge mellom 10 og 20 år. De utgjør ca 250 personer i løpet av ei uke.

- Dette viser vår bredde og Orklahallens muligheter, sier Odd Gunnar Karlsen.

Og enda vil han ha mer aktivitet! Har du et planer om et arrangement, eller ide til et - ta kontakt med Karlsen tvert!

orklahallen@orklahallen.no tlf 72 47 12 60


Tilbake
  
Annonse

Annonse

Annonse