Topp
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

  

Hallforum Trøndelag i Orklahallen

Hallforum Trøndelag er en interesseorganisasjon for idrettshallene i Trøndelag. Høstens samling er lagt til Orklahallen 12. oktober. Påmelding til Kjell Ivar Aune, kiaun@online.no eller mob 901 46 530.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune står som arrangør i samarbeid med Orklahallen. Det er ingen deltakeravgift.

Høstens temadag har følgende program:

kl. 10.00: Oppmøte Orklahallen, Orkanger
kl. 10.20-10.30: Åpning av temadagen:      
kl. 10.30-12.15: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av våre idrettshaller: Problemstillinger Orklahallen, driftsøkonomi, Økonomiske utfordringer for hallene i Trøndelag, Innsamling av driftsdata, innlegg og diskusjoner
kl. 12.15-13.00: lunsj
kl. 13.00-13.45: Idrettens ønsker og krav v/ NHF. Region Midt-Norge
kl. 14.00-14.45: lokalt fagforum i Trøndelag- Hva er gjort tidligere i Trøndelag v/ STfk/ NTfk, Informasjon om Landslag for Park og Idrett. Framtidig organisering av hallsamarbeid i Trøndelag/ MidtNorge
kl. 15.00-15.30: Oppsummering- veien videre
Ca kl 15.30: Avslutning og hjemreise

Deltakerliste og program utdeles ved frammøte.

- Vi ønsker velkommen til Orkanger og Orklahallen, sier Odd Petter Thoresen- styreleder og Odd Gunnar Karlsen- daglig leder

www.orklahallen.no


Tilbake
  
Annonse

Annonse

Annonse