Topp
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

  

Uklart om tidspunkt for riving av Gammelhallen

Orkdal kommunestyre er skjønt enige om at Gammelhallen i Orklahall-anleggt skal rives. Det er mer uklart når dette skjer. Det er gså et økonomisk spørsmål.

Årsaken til at riving er satt på dagsorden er hallens tekniske svakheter. Takkonstruksjonen er ikke lenger sikker når belastningen på taket blir stor med høyt snøfall. Det betyr at Gammelhallen ikke kan brukes deler av vinteren.

Dette er en situasjon som er veldig uheldig, for det betyr en hall mindre å leie ut og dermed et dårligere tilbud til leietakerne.

For Gammelhallens eier, Orkdal kommune, er dette også en økonomisk utfordring. Ikke nok med at den gamle hallen skal rives, det il også utløse et investerngsbehov. Dermed gjorde kommnestyret følgende vetdak torsdag 14. septemer: Hallen skal rives. Orkdal kommune tar stilling til tid for riving i forbindelse med behandling av handlingsplan 2007-2011 og årsbudsjett for 2007 som skjer i desember.

For Orklahallen er ny hall en del av utviklingsplanen. Det er Orkdal kommune som eier Gammelhallen - og Orklahallen BA eier nyhallen og garderobebygget. Orklahallen eies av en rekke idrettslag og privatpersoner ogg Orkdal kommune. 


Tilbake
  
Annonse

Annonse

Annonse