Topp
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

  

Flere hundre skoleelever trener i Orklahallen

Skoleelever fra 1. trinn i barneskolen til elevene ved Voksenopplæringa trener ukentlig i Orklahallen.

Skolene er dermed viktige samarbeidsparter for Orklahallen. For oss er det god markedsføring at barn og unge får benytte Orklahallen i mange sammenhenger. Dermed får vi også vist hvilke mulgheter regionen har gjennom denne flotte hallen.

 

Følgende skoler er våre leietakere:

Orkdal vidaregåande skole
Orkanger ungdomsskole
Orkanger barneskole
Torshus Folkehøgskule
Fredly Folkehøyskole
Voksenopplæringa i Orkdal


Tilbake
  
Annonse

Annonse

Annonse