Topp
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

  

Sikkerhet i Orklahallen

Orklahallen BA tenker alltid sikkerhet for alle brukere - utøvere og publikum.

Etter presseoppslag om sikkerheten i Gammelhallen er det viktig for oss å informere våre brukere om våre sikkerhetsrutiner.

Ingen av våre brukere skal føle usikkerhet med å benytte Gammelhallen, da vi daglig kontrollerer hallen for lekkasjer og evt. snøtyngde. Brukerne skal føle seg trygge på at ingen vil komme til å oppholde seg i hallen om det skal være noen form for usikkerhet rundt bruken av hallen. Det er ikke noen ny situasjon som som har oppstått med hensyn til sikkerheten eller stabiliteten ved hallen. Så tidlig som i 1993 ble det avdekket lekkasjer i taket på hallen,og det har blitt gjennomført flere reparasjoner i tiden etter. Når det gjelder bærebjelkene (limtrebuene) kan det ikke sies at disse er svekket, men at nåtidens krav er skjerpet. Det vil ikke si at snøen er tyngre nå enn i 1974 da hallen ble bygd.Senest i 2004 ble det ettermontert ca. 1000 skruer i taket for å unngå lekasjer. Sikkerhetsrutiner for måling av snøtyngde ble også innskjerpet i 2004, slik at det daglig, og om nødvendig flere ganger daglig blir kontrollert.


Tilbake
  
Annonse

Annonse

Annonse